Tổng hợp từ vựng Part 7 Trong bài thi TOEIC Test

Nếu đã từng luyện thi TOEIC chắc hẳn ai cũng biết. Bí quyết để hoàn thành Part 7 với điểm số cao không gì khác ngoài vốn từ vựng chắc chắn. Để làm tốt điều này chúng ta phải tích lũy vốn từ vựng hàng ngày hàng giờ. BKTOEIC xin giới thiệu với các bạn […]

Trì hoãn thôi rồi, thời gian đã đi đâu mất

LÝ THUYẾT VỀ ĐẠI TỪ (PRONOUNS)

Loại Đại từ nhân xưng Đại từ Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ phản thân Số ít  I  Me  My  Mine  Myself  You  You  Your  Yours  Yourself  He  Him  His  His  Himself  She  Her  Her  Hers  Herself  It  It  Its  Its  Itself Số nhiều We Us Our Ours Ourselves […]

Động từ nguyên thể V-infi

Chú ý 1 1. Liên từ của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 2. Liên từ của mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện Chú ý 2 1. Trong mệnh đề that theo sau những động từ chỉ yêu cầu, mệnh lệnh, đề nghị ta luôn dùng động từ nguyên mẫu dù hành động […]

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Nội dung bài học Chú ý 1: Trạng từ chỉ thời gian diễn tả quá khứ Chú ý 2: Trạng từ chỉ thời gian diễn tả tương lai Chú ý 3: Trường hợp phải dùng thì hiện tại Bài tập luyện Bài tập kiểm tra Chú ý 1: TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN DIỄN TẢ […]

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG CÂU

Nội dung bài học 1. Các thành phần câu 2. Nắm vững câu và các cấu trúc bổ nghĩa 3. Nắm vững câu mở rộng 4. Luyện tập phân tích câu Bài tập luyện Bài tập kiểm tra 1. Các thành phần câu Chức năng của từ loại Động từ :  Diễn tả hành động […]

 
 
Trợ Giúp Qua Facebook
Xem tất cả