Các dạng câu hỏi và cách làm bài Part 2 bài thi TOEIC

Tổng quan các dạng câu hỏi và trả lời của part 2

* Dạng 1: các câu hỏi wh( who,when,why,what,where,which)
– who: câu hỏi về người
các dạng câu hỏi :
+ who is the new director?
+ who’s in charge of the new project?,vv…
=> câu trả lời : là tên riêng or tên chức vụ/phòng ban như: the director,chief executive officer( CEO),sale manager, head of department, marketing assistant,accountant,…..

cũng có 1 số câu hỏi đặc biệt hơn như : who’s attend the conference tomorrow?
câu trả lời dạng gián tiếp có thể là: everyone excepts John
– when: câu hỏi về thời gian
+ when’s the meetting begin?
+ when’s the flight depart?,vv…
=> câu trl gần như đều là thời gian : early this week,this morning, march 1,…
cũng có 1 số câu trl gián tiếp là :
I drop by( come by) as soon as i finish work( project,..),let me check,let me ask John,…
– why: câu hỏi nguyên nhân,lí do
+ why were you late?
+ why is the office empty today?,…
có 2 dạng trl cho câu hỏi này: 1 là To+V
2 là 1 câu trl bỏ because đi
– what: câu hỏi cái gì( dạng này phải nghe được câu hỏi ms trl được J )
+ what’s the topic of this morning meetting?
+ what’s your plan tonight?,…
=>dạng này thì phải nghe rồi nhưng lát sẽ đưa mẹo loại trừ dạng này 😀
– where: câu hỏi địa điểm
+ where’s your home?
+ where do you work ?
=> câu trl chỉ địa điểm thường bắt đầu = in/on/at+ địa điểm or đơn thuần địa điểm không cần in/on/at
hoặc to+ địa điểm
-Which: câu hỏi vs từ này thường để chỉ hỏi đường or dùng để hỏi sự lựa chọn
vd như which way go to city center from here?
=> trl có các chỉ dẫn như : go ahead,turn left,right,go down,…thường+ địa điểm( department store,movie theater,…)
về tổng quát lại phần này có 2 cách loại trừ đáp án sai như sau:
– lỗi same sound: tức là câu trl có từ giống or gần âm vs từ xuất hiện trong câu hỏi gần như đều sai
vd: where’s your office?
câu trl có A: my office is very big=> sai có từ office lặp lại lấy 1 số test đã làm check xem sẽ thấy J
-lỗi thứ 2 là: các câu hỏi dạng wh câu trl bắt đầu bằng yes/no sẽ sai J
=> và áp dụng đk các câu trl luôn đúng ở phần này như là: i don’t know, i have no idea,it hasn’t been decided yet,that sound( great),let me check,let me ask him( her),….
*Dạng 2: các câu hỏi how( how long,how far, how much,…)
– how much: câu hỏi giá tiền
+ how much the flight ticket?
+ how much your new laptop?
=> câu trl: chỉ có giá tiền thôi đơn vị thường là dollar/cent/euro,…
– how many: câu hỏi số lượng
+ how many people attend the meetting tonight?
+ how many copies do you need?,…
=> câu trl chỉ là số lượng thôi
vd: four is enough/40/50 gì đó
– how long/far:  câu hỏi về khoảng time or độ dài
+ how long is the marketing report?
+ how does it take from here to go center city? ,…
=> câu trl thường bắt đầu bằng
for+ độ dài khoảng cách ( kilomet/mile)
for/about+ khoang time nếu câu hỏi ở thì htht
about+ độ dài thời gian/trang giấy( phần trang giấy trl cho câu hỏi how long)
đặc biệt hơn có thể là khoảng time+ phương tiện như taxi/train/bus/ on foot ( tốn khoảng bao nhiêu phút đi bằng tàu,taxi,đi bộ,…)
about 15p by bus,train,on foot,…
-how often: câu hỏi tần xuất
+ how often do you eat out in a week?
+ how often do you attend the training session? ,…
=> câu trl liên quan tần xuất như: once a week,three times a week,on a quaterly basis, weekly,monthly,…
– how about: câu hỏi mời mọc
+ how about working with me tonight?
+ how about going to see movie tonight?,..
=> câu trl dạng này có 3 dạng :
thứ 1: đồng ý nhận lời
yes.it’s a good idea, that’s sound good,great,….
thứ 2: từ chối:
i’m sorry,I have another plan tonight
i’m very busy,…
thứ 3: 1 số câu trl ăn sẵn áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi như:
+that sound great/ good
+ it hasn’t decided yet
– how + trợ động từ/ tobe:=> dạng câu này khá khó phải nghe được để trl
thường hỏi về tiến độ 1 công việc( dự án)/hay làm tnao mà 1 ng nào đó làm đk việc gì đấy ( how are you obtain the reward)
=> câu trl thường phải nghe hiểu câu này :p vì nó có nhiều cách trl
vd:- how is your launching product,project?
=>it’s better/harder than i think( expect),….vv
* Dạng 3: câu hỏi lựa chọn
trong câu hỏi sẽ đưa ra 2 sự lựa chọn cho ta
+ do you want to go  the beach or picnic for this weekend?,…
=> câu trl : có 4 cách:+ thứ 1: lựa chọn 1 trong 2 ( the beach or picnic)
+ thứ 2: không lựa chọn cái nào trong cả 2 cái đó
+ thứ 3: đưa ra 1 lựa chọn khác không phải 2 cái được nêu ở trên câu hỏi ( how about going to travel around the world)
+ thứ 4: 1 số câu trl ăn sẵn( luôn đúng)  như: either would be fine/good
it’s up to you/both are ok/neither look bad,…
về tổng quan: dạng này không dùng đk lỗi same sound
* Dạng 4: câu hỏi đuôi
bắt đầu bằng trợ động từ or to be/ phủ định của chúng
+ have you done the sale report?
+ do you like the presentation?
+ is this your book isn’t it?
=> câu trl có 3 cách:
+ thứ 1: trl yes/ no
+ thứ 2: câu trl nhưng bỏ yes/No đi
+ các câu trl ăn sẵn nêu ở phần câu hỏi wh
è tổng quan phần này dùng đk mẹo same sound và câu trl ăn sẵn/
cẩn thận bẫy thì ví dụ: câu hỏi ở thì quá khứ thì câu trl cũng phải vậy,…
* Dạng 5: câu trần thuật dạng câu khó nhất
dạng câu hỏi là 1 câu nói bình thường có thể là 1 nhận xét về chuyện gì/kể về 1 chuyện gì/,,,
+ this movie is really fanstastic
+ my director is young and tallent,…
=> câu trả lời : phải nghe được mới trả lời được
về tổng quan: phần này có thể dùng same sound+ câu trl ăn sẵn ở phần câu wh.

Comments