Bức Tranh Có Nhiều Người – TOEIC TEST PART 1

I. Cấu trúc câu sử dụng Structure 1: S+is/ are+ V-ing+ object Ex: Some people are riding their bikes Structure 2: S+is/ are+ V-ing+ Prepositional phrase of place Ex: The cars are waiting at the railroad crossing. Structure 3: S+ is/ are+ Prepositional phrase of place Ex: The vehicles are in the driveway. Structure 4: […]

4 Bước Luyện Nghe Toeic Cực Hiệu Quả

4 bước để nghe hiệu quả 1 bài nghe mới 1. Nghe 1 – 2 lần bài nghe từ đầu đến cuối. Đừng dừng lại hay ngắt quãng nữa chừng. Chỉ nghe mà thôi, đừng đọc transcript hoặc xem phụ đề. 2. Bạn hãy xem phần transcript hoặc phụ đề xem có hiểu thêm được […]

Bài hội thoại ngắn ( TOEIC – PART 3 ) Workplace-Seminars-Business Plans_Phần 4

Từ vựng chủ điểm Business Plans Common vocabulary Marketing Contract 1.      Proposal : Đề xuất 2.      Management : Sự quản lý 3.      Approve : Phê duyệt 4.      Market research : Nghiên cứu thị trường 5.      Suggest : Đề nghị 6.      Strategy : Chiến lược 7.      Custom – made : Tùy chọn 8.      Appeal : Kêu […]

Bài hội thoại ngắn ( TOEIC – PART 3 ) Workplace-Seminars-Business Plans_Phần 3

Từ vựng chủ điểm Seminar Common vocabulary Business schedules, meeting agendas Meeting arrangements 1.      Ahead : Vượt trước 2.      Meeting : Cuộc họp 3.      Reschedule : Lên lịch lại 4.      Calendar : Lịch biểu 5.      Weekly : Hàng tuần 6.      By : Bởi 7.      Appointed : Định hạn 8.      Through : Thông qua 1.      Agenda […]

Bức Tranh Có Một Người – TOEIC TEST PART 1

I. Cấu trúc câu sử dụng Cấu trúc 1: S + is/are+ V-ing+ object Ex: The woman is reading a book Cấu trúc 2: S + is/are+ V-ing+ Prepositional phrase of place Ex: The woman is standing at a copier Cấu trúc 3: S + is/are+ Prepositional phrase of place Ex: A man is at an art gallery. […]