Hướng dẫn Part 7 bài thi TOEIC – Phần 1

Thứ nhất chúng ta cùng nắm cấu trúc của hai phần này nhé :
– Single passage : Đoạn đơn 28 câu. Đề thi có thể có từ 7-10 đoạn văn đơn. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-4 câu hỏi.
– Doulbe passage : Đoạn kép 20 câu.
Trong phần này sẽ có từ 04 cặp đoạn văn. Hết mỗi cặp đoạn văn sẽ có 5 câu hỏi, trọng tâm chủ yếu của part 7 tập trung vào các chủ đề như email, thư xin việc, memo trong công ty, advertisement (quảng cáo bán hàng sản phẩm), place an order (đơn đặt hàng sản phẩm), schedule ( lịch trình), news( tin tức).
kỹ năng để vượt qua phần này, đây là phần kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh vì vậy sau khi đọc xong thì thường có các dạng câu hỏi sau đây:
1. Loại 1 : main topic/main ideas/ the purpose/mainly about/ who should read this articles
2. Loại 2: specific questions, hỏi chi tiết về các thông tin trong bài đọc sử dụng các Wh-questions , ví dụ như: when does the company founded?/how can people apply for this postion ?, etc. tùy theo bài đọc mà sẽ có câu hỏi khác nhau
3. Loại 3: Vocabulary questions, thông thường sẽ kiểm tra khả năng đọc hiểu từ vựng trong ngữ cảnh ví dụ: in the article, the word “projected” in paragraph 1, line 3 in closest meaning to?
Đối với loại câu hỏi số 1: chủ đề chính, ý định, mục đích chính thì dùng kỹ năng skimming
SKIMMING (Đọc lướt)
Skimming là gì: Skimming là dùng mắt đọc lướt qua toàn bộ bài khóa để lấy ý chính và nội dung bao quát
– Đầu tiên hãy đọc chủ đề của bài- Đây là phần tóm tắt ngắn gọn nhất nội dung của bài
– Đọc đoạn giới thiệu, hoặc khái quát
– Đọc trọn đoạn đầu của bài khóa
– Đọc câu đầu tiên của các đoạn còn lại
– Ý chính của mỗi đoạn thường nằm ở câu đầu tiên
Chú ý: Khi chúng ta đọc lướt không có nghĩa là chúng ta đọc từng chữ và thông thường chúng ta đọc từ trái qua phải. Và để nâng cao kĩ năng Skimming thì các em phải vận dụng nó thường xuyên mỗi khi có thể.
Đối với loại câu hỏi số 2+3 : thông tin chi tiết, câu hỏi từ vựng thì dùng kỹ năng scanning
SCANNING (Đọc lấy dữ liệu chi tiết)
là đọc thật nhanh để lấy những dữ liệu cụ thể, những thông tin chi tiết trong bài đọc như tên riêng, ngày, thông số, hoặc các từ trong bài khóa mà không cần đọc và hiểu được những phần khác của bài.
– Luôn luôn phải định hình trong đầu xem bạn đang tìm kiếm thông tin gì. Nếu như xác định được các thông tin cần tìm kiếm trong bài một cách rõ rang thì khi các em tìm các từ trong bài sẽ dễ hơn.
– Dự đoán xem thông tin trong bài khóa ở dạng nào số, tên riêng, ngày tháng, … và có thể nằm ở đoạn nào
– Đưa mắt thật nhanh nhìn vào nhiều dòng cùng một lúc
– Khi tìm thấy câu có chứa thông tin cần tìm hãy dừng lại và đọc toàn bộ câu đó
– có thể đọc từ trên xuống dưới, hoặc đọc theo đường chéo.
Khi Scanning, phải luôn xác định lướt qua bài khóa mà không cần hiểu nội dung của nó, để thành công ở phần này thì các em phải luôn đọc câu hỏi trước, sau đó dùng bút chì tra cứu ngược lên thông tin cần tìm ở trên đoạn văn.
(A) Trường hợp sử dụng từ phái sinh: Là trường họp paraphrasing ít nhất, chẳng hạn: chỉ cần đổi danh từ thành tính từ.
– facing financial difficulties = face difficult financial situations
– if the industry is to survive = for the industry’s survival
– increase spending = spend an increased amount
(B) Trường hợp sử dụng từ đồng nghĩa: Vì gặp từ khác nên có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng nếu bạn thường xuyên mở rộng vốn từ của mình thì bạn vẫn có thể biết cụm từ nào đã được biến đổi.
– continued to rise = went up
– all categories of vehicles = all automobile types
– reported higher profits = announced increased earnings
(C) Trường hợp cụ thể hóa và khái quát hóa: diễn đạt cụ thể hóa nội dung tổng quát hoặc khái quát hóa nội dung cụ thể.
– reported adding 40,000 jobs = added many jobs
– the lowest level in over three years = the most positive figure in recent times
– the agricultural and technology markets = various markets
Hiểu rõ thể loại của câu hỏi
Trong Part 7 có hai loại câu hỏi chính. Đó là câu hỏi về thông tin chung, dạng câu hỏi này liên quan đến vấn đề: đại ý, chủ đề hoặc mục đích chung của bài đọc; và câu hỏi về thông tin cụ thể liên quan đến những thông tin chi tiết được giới thiệu trong bài đọc. Cách tiếp cận với mỗi loại câu hỏi cũng khác nhau tùy theo sự khác biệt về đặc tính của chúng.
(A) Câu hỏi về thông tin chung
1) Câu hỏi về mục đích của bài đọc: Đây là câu hỏi hỏi về thông tin cơ bản nhất, và xuất hiện khá thường xuyên trong số các câu hỏi thuộc thông tin chung. Nội dung chứa mục đích của bài đọc thường xuất hiện trong đoạn đầu tiên, và có the nói rằng việc tìm trọng tâm chính là chìa khóa để trả lời câu hỏi này.
What is the purpose of this letter? Why was this letter written?
2) Câu hỏi về đại ý và chủ đề của bài đọc: Loại câu hỏi này thường xuất hiện trong dạng bài đọc Article/Report (Ký sự). Để trả lòi câu hỏi loại nay, điều quan trọng là bạn nhận biết được nội dung trọng tâm được trình bày trong đoạn văn đầu tiên.
What is the main idea of this article? What does this article mainly discuss?
3) Câu hỏi về các thông tin tổng quát khác: Ngoài câu hỏi về đại ý, chủ đề, mục đích của bài đọc thì cũng có những câu hỏi về nguồn gốc, đối tượng độc giả hoặc sản phẩm được quảng cáo.
1. Câu hỏi về sản phẩm được quảng cáo: Đối với loại câu hỏi này, bạn nên tập trung vào phần giới thiệu chung về sản phẩm, phần giải thích ưu điểm cũng như đặc trưng của sản phẩm.
• What is being advertised?
2. Câu hỏi về đối tuợng độc giả: Đối với dạng bài quảng cáo, bạn hãy xem phần đề cập đến đặc điểm của sản phẩm.
• Who is the audience for this advertisement?
3. Câu hỏi về nguồn gốc của bài đọc: Phải nhận ra nơi bài đọc thường xuất hiện bằng cách xác định được đặc trưng và chủng loại của sản phẩm được quảng cáo thông qua mạch văn trong bài đọc.
• Where would this advertisement most likely be found?
Có nhiều tình huống khác nhau trong Double passage
Số lượng bài đọc tăng lên do thí sinh phải đọc Double Passage. Tuy vậy, nếu biết được các tình huống khác nhau thường xuất hiện ở phần này, bạn có thể hiểu được nội dung của bài đọc một cách dễ dàng và trả lời câu hỏi đọc hiểu chính xác và hiểu quả hơn.

Cùng xem thêm phần 2 tại đây các bạn nhé !

Comments