Mẫu phiếu trả lời Answer Sheet TOEIC mới nhất tại IIG Việt Nam

Mẫu phiếu trả lời Answer Sheet TOEIC mới nhất tại IIG Việt Nam

Mẫu phiếu trả lời Answer Sheet TOEIC mới nhất tại IIG Việt Nam

Phiếu trả TOEIC khi đi thi TOEIC tại IIG Việt Nam sẽ có mẫu như hình ở dưới cùng trang web. Bạn vui lòng kéo đến cuối trang web để xem nội dung chi tiết :

Mục số 1: Thí sinh ghi nhận thông tin về họ và tên của mình bằng chữ in hoa không dấu theo thứ tự thông thường : họ, tên đệm và tên chính. Viết mỗi chữ cái vào 1 ô,chú ý giữa các từ có dấu cách. Sau đó gióng xuống từng cột, tìm ô có chứa chữ cái tương ứng với chữ cái vừa viết ở trên rồi tô kín vào ô chứa chữ cái đó.

Mục số 2: Giới tính, Nam tô vào ô tròn cạnh chữ M, Nữ tô vào ô tròn cạnh chữ F.

Mục số 3: Mã quốc gia thí sinh điền 3 số 6 0 5 rồi tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới

Mục số 4: Mã ngôn ngữ thí sinh điền 3 số 3 8 8 rồi tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới.

Mục số 5: Số chứng minh thư, thí sinh ghi từ ô đầu tiên bên tay trái. Sau đó tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới.

Mục số 6: Ngày tháng năm sinh, thí sinh ghi nhận ngày tháng năm sinh của mình vào các ô trống theo thứ tự tháng, ngày và năm (phải sử dụng hai chữ số cho ngày và tháng, 4 số cho năm; nếu ngày hoặc tháng chỉ có 1 chữ số thì phải thêm số 0 phía trước, ví dụ như tháng 3 phải ghi là 03)

Mục số 7: Công việc, Tên tổ chức, Thành phố, thí sinh được viết bằng chữ thông thường, có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu dài quá có thể viết tắt.

Mục số 8: Ghi nhận thông tin về địa điểm thi. Dòng 1: Địa điểm thi, thí sinh ghi địa điểm thi của ngày hôm đó: tên phòng, ca thi (tuỳ theo từng buổi thi giám thị sẽ đọc để thi sinh cùng ghi. VD: Phòng 201 B2 – a.m). Dòng 2: Thành phố, thí sinh ghi tên thành phố.

Mục số 9: Mã đề thi: để lại phần 9, khi thí sinh nhận được cuốn đề thi sẽ ghi thông tin sau

Mục số 10 và 12 không ghi nhận

Mục số 13: Tại dòng Chữ ký (Signature) – dòng kẻ dưới cùng của phiếu trả lời – thí sinh ký và ghi đầy đủ họ tên của mình bằng chữ thường có dấu và ghi nhận ngày thi hôm nay theo thứ tự: tháng/ ngày/ năm vào dòng Date ngay bên cạnh (Giám thị đọc thông tin) Tại hai dòng trống bên trên, thí sinh sẽ chép lại nguyên văn hai dòng chữ nhỏ, bắt đầu từ “ I here by đến on this answer sheet.” Nếu như hai dòng không đủ, thí sinh sẽ viết xuống bên dưới của dòng thứ hai.

Mục số 11: dùng để ghi nhận các phương án trả lời của bản màu trắng – Thông tin câu hỏi về TOEIC

Bạn có thể tải mẫu phiếu mới nhất TẠI ĐÂY