Download ebook pdf Abc Toeic Listening Comprehension

Cuốn sách Abc Toeic Listening Comprehension được thiết kế để tăng kỹ năng làm bài nghe hiểu Toeic cho các bạn đã có kỹ năng đọc cơ bản hoặc người mới bắt đầu học toeic. Abc Toeic Listening Comprehension cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, phương pháp […]

Download ebook pdf Abc Toeic Reading Comprehension

Cuốn sách Abc Toeic Reading Comprehension được thiết kế để tăng kỹ năng làm bài đọc hiểu Toeic cho các bạn đã có kỹ năng đọc cơ bản hoặc người mới bắt đầu học toeic. Abc Toeic Reading Comprehension cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, ngữ pháp […]

Link download ebook audio pdf sách ETS Toeic Test RC+LC 1200

Cuốn sách ETS TOEIC Test RC+LC 1200 xuất bản năm 2014 bởi ETS (Educational Testing Service) tức Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ. Đây là đơn vị tổ chức và điều hành rất nhiều kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế trong đó có TOEIC. Các đơn vị tổ chức thi TOEIC ở Việt […]

Link download ebook audio pdf sách ETS Toeic Test RC+LC 1000

Cuốn sách ETS TOEIC Test RC+LC 1000 xuất bản năm 2014 bởi ETS (Educational Testing Service) tức Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ. Đây là đơn vị tổ chức và điều hành rất nhiều kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế trong đó có TOEIC. Các đơn vị tổ chức thi TOEIC ở Việt […]

Download Toeic Icon Intensive Reading

Cuốn sách Toeic Icon Intensive Reading được thiết kế để tăng kỹ năng làm bài đọc hiểu Toeic cho các bạn đã có kỹ năng đọc ở mức khá tốt (Toeic 650-900+), Toeic Icon RC Intensive giúp thí sinh làm quen với baì thi Toeic theo dạng thức mới nhất. Cập nhật và sát với […]

Download sách Toeic Analyst 2nd Edition ebook và audio

Toeic Analyst 2nd Edition ebook và audio là cuốn sách được biên soạn bởi Anne taylor tác giả của rất nhiều cuốn sách luyện thi Toeic nổi tiếng. Cuốn sách đúng như tiêu đề của nó là đi sâu vào phân tích đề thi toeic. Cuốn sách đi sâu và phân tích từng phần, dạng […]

Link down ebook pdf sách Hackers Toeic Listening

Hackers Toeic Listening là cuốn sách được biên soạn bởi David Cho tác giả người mỹ. Cuốn sách đúng như tiêu đề của nó là tập trung vào các mẹo để giúp người đọc xử lý được bài thi Toeic một cách dễ dàng nhất. Cuốn sách đi sâu và phân tích từng phần, dạng […]