Tổng hợp từ vựng Part 7 Trong bài thi TOEIC Test

Nếu đã từng luyện thi TOEIC chắc hẳn ai cũng biết. Bí quyết để hoàn thành Part 7 với điểm số cao không gì khác ngoài vốn từ vựng chắc chắn. Để làm tốt điều này chúng ta phải tích lũy vốn từ vựng hàng ngày hàng giờ. BKTOEIC xin giới thiệu với các bạn cuốn sách tổng hợp từ vựng TOEIC PART 7 do cô Mai Phương từng nhiều lần đạt điểm tuyệt đối 990/990 biên soạn dựa theo kinh nghiệp đi thi và hơn 10 năm đào tạo TOEIC của cô.

Một số nội dung sơ lược trong cuốn sách này.

1. Abandon (v) :  từ bỏ, bỏ.
The development program had to be abandoned when the company ran out of cash.
Chương trình phát triển phải bị hủy bỏ vì công ty cạn kiệt tiền.

2. Abandonment (n) :  sự bỏ rơi, tình trạng ruồng bỏ.
This  agreement  will  provide  for  the  abandonment  of  the  transaction  at  any  time  prior  to
consummation thereof.
Hợp đồng sẽ được cung ứng cho trường hợp hủy bỏ giao dịch trong bất cứ lúc nào dưới đây.

3. Abeyance (n) : sự đình chỉ, hoãn lại.
The proposal is in abeyance.
Đề nghị đang trong tình trạng bị bỏ xó.

4. Abide (v) : tôn trọng, tuân theo.
Both parties agree to abide by the award of the arbitrator.
Cả hai bên đều đồng ý tuân theo quyết định của quan tòa.

5. Able (adj) : có năng lực, có tư cách.
We are financially able to accept this order.
Chúng ta có năng lực về mặt tài chính để nhận đơn đặt hàng này.

6. Ability (n) : khả năng.
We have full confidence in your sales ability.
Chúng ta tin tưởng vào khả năng bán hàng của anh ấy.

7. Aboard (adv) :  ở nước ngoài, khắp nơi.
Most of our profits comes from sales abroad.
Hầu hết các khoản lợi nhuận của chúng tôi đều từ việc bán sản phẩm ra nước ngoài.
(n) :  nước ngoài.
Orders from aboard are rather heavy recently.
Các đơn đặt hàng từ nước ngoài đều khá nhiều trong thời gian gần đây.

8. Abrogate (v) : hủy bỏ, bãi bỏ.
This agreement shall not be abrogated.
Thỏa thuận này sẽ không bị hủy bỏ.

Link Download file PDF của tài liệu : Tải tại đây

Comments